Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.ปาล์มพัฒนา Email:Palmpattana99@gmail.com
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ข้อมูลผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Q&A
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนพัฒนาบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประชาสัมพันธ์โครงการ,กิจกรรม
การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำภูผาเพชร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 753 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
ถ้ำภูผาเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เนื้อที่ภายในถ้ำกว่า 50 ไร่ กว้างใหญ่มโหฬาร ธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามไว้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากหยดน้ำภายในถ้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย มีมานานมากกว่าร้อยล้านปี ตั้งแต่ยุคเพอร์เมียน Permian Period เมื่อปี พ.ศ. 2541 นักโบราณคดีของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 10 จังหวัดสงขลา ได้เข้าสำรวจบริเวณถ้ำ ตามคำเล่าของพระธุดงด์นามว่า "หลวงตาแผลง" ที่ได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้ หลักฐานนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจและได้สันนิษบานว่า ถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3000 ปี มาแล้ว ซึ่งได้พบหลักฐานทางโบราณคดี กระดูกมนุษย์ยุคโบราณส่วนกระโหลกศรีษะ พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือกทาบ ที่ก้นภาชนะมีเปลือกหอยยึดเกาะ
 
          หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงตลอดมา ถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก เนื้อที่กว้างขวางมโหฬารตระการตามาก เพดานถ้ำสูงโปร่ง ความงามของหินงอกหินย้อยที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีประกายวาวเหมือนเพชร ภายในถ้ำจัดสรรแบ่งเป็นห้องต่างๆ 20 ห้อง มีไฟส่องสว่างตามทางเดิน มีการตั้งชื่อแต่ละห้องตามลักษณะของธรณีสัณฐานที่พบเห็น เช่น ห้องม่านเพชร มีลักษณะคล้านผ้าม่านแขวนเป็นหลืบซ้อนกัน ห้องพญานาค มีหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่หรือพญานาค ห้องปะการัง มีหินงอกหินย้อย คล้ายประการังในทะเล ถ้าสังเกตุจากประเภทของหินงอก (Stalagmite) ก็จะมีชื่อต่างๆ ตามรูปทรงที่พบเห็นมีมากถึง 31 แห่ง ได้แก่ ดอกเห็ด ซุ้มประตู หัวแหวนเพชร สายน้ำเพชร หัวพญานาค พญานาคปรก เศียรพระ ดอกบัวคว่ำ ประเภทหินย้อย (Stalactite) ก็มีทั้งหมด 4 แห่ง มีรูปร่างคล้ายโดม แบบแมงกระพรุน และแบบม่าน ประเภทเสาหิน (Column in Cavern) ซึ่งเป็นส่วนของหินงอกและหินย้อยมาบรรจบกันกลายเป็นรูปเสาค้ำถ่อเพดานถ้ำ มีมาก14 แห่ง ประเภทเสาหินมีลักษณะต่างๆ กัน และมีชื่อเรียกว่า เสาเพชรหรือเสาหินย้อย หรือเสาค้ำสุริยัน ส่วนบ่อขั้นบันได มีลักษณะเหมือนชายน้ำตกหินปูนที่เป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบันได ภายในถ้ำภูผาเพชร มี 5 แห่ง รูปทรงต่างกัน แบบขั้นบันได แบบอ่าง แบบเวทีคอนเสิร์ต ถ้าเดินลึกเข้าไปด้านในสุด จะพบโพรง 1 แห่ง เพดานถ้ำบริเวณนั้นเป็นช่องปล่อง มีแสงธรรมชาติสาดส่องกระทบกับหินงอกหินย้อยที่มีสีเขียว ทำให้ลานกลางห้องเป็นสีมรกตสวยงามแปลกตา จึงตั้งชื่อกันว่า ห้องแสงมรกต บริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่สุดสวยงามสุด คือ ห้องภูผาเพชร หินงอกหินย้อย มีประกายเหมือนเกล็ดเพชรระยิบแวววาว เมื่อกระทบกับแสงไฟสวยงามวิจิตรตระการตาเกินคำบรรยาย คุณจะหลงใหลในความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้ำภูผาเพชร
ภายใต้การดูแลของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
E-mail Address : saraban@palmpattana.go.th / Palmpattana99@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs