Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.ปาล์มพัฒนา Email:Palmpattana99@gmail.com
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ข้อมูลผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนพัฒนาบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประชาสัมพันธ์โครงการ,กิจกรรม
การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
ผลการลดพลังงาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำภูผาเพชร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1284 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
ถ้ำภูผาเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เนื้อที่ภายในถ้ำกว่า 50 ไร่ กว้างใหญ่มโหฬาร ธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามไว้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากหยดน้ำภายในถ้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย มีมานานมากกว่าร้อยล้านปี ตั้งแต่ยุคเพอร์เมียน Permian Period เมื่อปี พ.ศ. 2541 นักโบราณคดีของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 10 จังหวัดสงขลา ได้เข้าสำรวจบริเวณถ้ำ ตามคำเล่าของพระธุดงด์นามว่า "หลวงตาแผลง" ที่ได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้ หลักฐานนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจและได้สันนิษบานว่า ถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3000 ปี มาแล้ว ซึ่งได้พบหลักฐานทางโบราณคดี กระดูกมนุษย์ยุคโบราณส่วนกระโหลกศรีษะ พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือกทาบ ที่ก้นภาชนะมีเปลือกหอยยึดเกาะ
 
          หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงตลอดมา ถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก เนื้อที่กว้างขวางมโหฬารตระการตามาก เพดานถ้ำสูงโปร่ง ความงามของหินงอกหินย้อยที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีประกายวาวเหมือนเพชร ภายในถ้ำจัดสรรแบ่งเป็นห้องต่างๆ 20 ห้อง มีไฟส่องสว่างตามทางเดิน มีการตั้งชื่อแต่ละห้องตามลักษณะของธรณีสัณฐานที่พบเห็น เช่น ห้องม่านเพชร มีลักษณะคล้านผ้าม่านแขวนเป็นหลืบซ้อนกัน ห้องพญานาค มีหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่หรือพญานาค ห้องปะการัง มีหินงอกหินย้อย คล้ายประการังในทะเล ถ้าสังเกตุจากประเภทของหินงอก (Stalagmite) ก็จะมีชื่อต่างๆ ตามรูปทรงที่พบเห็นมีมากถึง 31 แห่ง ได้แก่ ดอกเห็ด ซุ้มประตู หัวแหวนเพชร สายน้ำเพชร หัวพญานาค พญานาคปรก เศียรพระ ดอกบัวคว่ำ ประเภทหินย้อย (Stalactite) ก็มีทั้งหมด 4 แห่ง มีรูปร่างคล้ายโดม แบบแมงกระพรุน และแบบม่าน ประเภทเสาหิน (Column in Cavern) ซึ่งเป็นส่วนของหินงอกและหินย้อยมาบรรจบกันกลายเป็นรูปเสาค้ำถ่อเพดานถ้ำ มีมาก14 แห่ง ประเภทเสาหินมีลักษณะต่างๆ กัน และมีชื่อเรียกว่า เสาเพชรหรือเสาหินย้อย หรือเสาค้ำสุริยัน ส่วนบ่อขั้นบันได มีลักษณะเหมือนชายน้ำตกหินปูนที่เป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบันได ภายในถ้ำภูผาเพชร มี 5 แห่ง รูปทรงต่างกัน แบบขั้นบันได แบบอ่าง แบบเวทีคอนเสิร์ต ถ้าเดินลึกเข้าไปด้านในสุด จะพบโพรง 1 แห่ง เพดานถ้ำบริเวณนั้นเป็นช่องปล่อง มีแสงธรรมชาติสาดส่องกระทบกับหินงอกหินย้อยที่มีสีเขียว ทำให้ลานกลางห้องเป็นสีมรกตสวยงามแปลกตา จึงตั้งชื่อกันว่า ห้องแสงมรกต บริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่สุดสวยงามสุด คือ ห้องภูผาเพชร หินงอกหินย้อย มีประกายเหมือนเกล็ดเพชรระยิบแวววาว เมื่อกระทบกับแสงไฟสวยงามวิจิตรตระการตาเกินคำบรรยาย คุณจะหลงใหลในความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้ำภูผาเพชร
ภายใต้การดูแลของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
E-mail Address : saraban@palmpattana.go.th / Palmpattana99@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs