Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำเจ็ดคต
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 560 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว : ถ้ำเจ็ดคต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าพน ห่างจากที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ไปทางทิศเหนือประมาณ 19 กม. เป็นถ้ำที่มีลำธารไหลไปตามสายน้ำสายห้วย และลอดถ้ำ ให้นักท่องเที่ยวล่องเรือลอดถ้ำผ่านความมืด ภายในยังมีแสงมหัศจรรย์ส่องผ่านเพดานถ้ำลงไปสะท้อนกบกระแสน้ำประดุจดั่งเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากภูเขา อย่างน่ามหัศจรรย์ ลำน้ำมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาทะลุผ่านภูเขาลักษณะ 7 คต ตามชื่อเรียก ความยาวประมาณ 1 กม. แบ่งเป็นคตต่างๆ น่าสนใจ ได้แก่ คตบัวคว่ำ คตหัวสิงโต คตม่านเพชร คตลานกุหลาบหิน คตส่องนภา คตประติมากรรมพระพุทธรูป และคตแผ่นที่ประเทศไทย ทุกคตล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสันสร้างขึ้น มีความแปลกตา ตื่นใจยิ่งนัก
****ชมภาพความงดงามของถ้ำเจ็ดคต****
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs