Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.ปาล์มพัฒนา Email:Palmpattana99@gmail.com
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนพัฒนาบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  กิจกรรม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 154 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

นายณรงค์ โอฬาริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

โดยได้ให้ความสำคัญกับการประชาคมดังกล่าว เนื่องจากเป็นการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมหน่วยงานให้ดำเนินงานไป

ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
E-mail Address : Palmpattana99@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs