Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายณรงค์ โอฬาริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ๕ ตำแหน่ง (ดู : 21)
ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 22)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (ดู : 40)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักขวาด-ผังปาล์ม ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม ๔ ซอย ๑ แม่ปาล์มตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ดู : 0)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
 
โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัว 2561...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรักษาความสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดบริการเที่ยวฟรี "วันเด็กแห่งชาติ"...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 422)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 335)
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วนในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 629)
 
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
น้ำตกวังใต้หนาน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเจ็ดคต...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิพิภัณฑ์บ้านรากไม้...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs